1. ASYMETRIA

Plansze archeologiczne

Zbigniew Libera, Mariola Przyjemska

28.10–1.10.2023

Złota Milonga

wejście od Ogrodu Krasińskich 

Długa 44/50

[tekst kuratorski]

Wszystko co widziane, wydaje się odczytane; archeologia przeczy tej oczywistości. Mariola i Zbyszek, artyści rozpoznawalni dla tzw. polskiej sztuki krytycznej, przez 20 lat byli małżeństwem. Ich kariera rozwijała się paralelnie do czasu historycznych polskich przeobrażeń. Czy jednak dzielili wspólną ideę praktyki twórczej? Archeologia sztuki, ustanowiona przez Jerzego Lewczyńskiego w drugiej połowie ubiegłego wieku, zajmuje się „odkrywaniem, badaniem i komentowaniem” sytuacji obecnych w tzw. przeszłości obrazu. Jednak wszystko jest już przeszłością w obrazie, rekonstrukcja nie istnieje, archeologia staje więc na drodze przeszłości, odkrywając puszkę Pandory pamięci, kurz zostaje wzniesiony i dostęp do teraźniejszości otwarty. Wystawa ta będzie czytaniem obrazów ukrytych w sztuce i pamięci artystów. Ale nie uprzedzajmy wydarzeń…!

reprodukcja 

 

2. BACALARTE

Szlak / A Trail

Anna Klimczak 

28.09–20.10.2023

ul. Litewska 11-13, lokal 202 

Instalacja jest spacerem po galerii. Przypomina ścieżkę w rezerwacie przyrody lub miejscu o ścisłych zasadach poruszania się. Wewnętrzny korytarz został zbudowany przy użyciu czarnej, przezroczystej tkaniny rozciągniętej na modułowych ramach. Tworzy to strukturę tunelu zwężającego się w niektórych obszarach a poszerzającego w innych, oferując punkty obserwacyjne. Przechodząc przez instalację widzowie mogą obserwować się nawzajem. Projekt jest inspirowany serią prac Anny Klimczak pod nazwą Woliera. Oryginalny pomysł klatki dla ptaków został przekształcony w środek komunikacji izolujący ludzi od architektury galerii i zaburzający jej proporcje. W przestrzeni znajdują się monitory stanowiące punkty świetlne, które umożliwiają zwiedzanie.

kurator: Michał Suchora 

 

reprodukcja 

 

 

3. BIURO WYSTAW

Wobec Innego / Facing the Other

Dominik Jałowiński 

28.09–17.11.2023

ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 lok.4 

Wobec Innego to pokaz malarstwa Dominika Jałowińskiego. Tytułowy „Inny” to byt postrzegany jako istniejący poza tradycyjnym rozumieniem świata. Korzystając ze złożonego skrzyżowania sztuki i technologii Jałowiński bada wciąż zmieniającą się naturę Innego, rzuca wyzwanie jego konwencjonalnemu rozumieniu i zachęca nas do refleksji nad transformacyjnym potencjałem świata napędzanego technologią. Zręcznie manipulując artystycznymi mediami artysta otwiera dialog na temat głębokich zmian zachodzących w postrzeganiu Innego w erze postcyfrowej i zaprasza do wnikliwego spojrzenia na relacje z Innym w kontekście naszej technologicznie poszerzonej egzystencji. Celem wystawy jest konfrontacja z własnym dyskomfortem i niepokojem w obliczu Innego, tak trudnego do zdefiniowania w złożoności współczesnego świata. Połączenie sztuki i technologii służy tu jako narzędzie do głębokiej refleksji i zrozumienia człowieka w kontekście Innego, jako skomplikowanego obrazu postludzkiej odmienności. 

reprodukcja 

 

4. BWA WARSZAWA

Pochwała nudy / In Praise of Boredom

Josep Maynou, Zygmunt Rytka, Małgorzata Szymankiewicz 

28.09–25.11.2023

ul. Marszałkowska 34/50

To, że nic nie robimy nie oznacza, że nic nie jest nie zrobione głosi dalekowschodnia mądrość. Prace pokazane na wystawie Pochwała nudy łączy stoickie, a wręcz nonszalanckie podejście do upływu czasu. Zygmunt Rytka w swojej twórczości łączył filozoficzno-artystyczne badanie natury i percepcji z pełną ironii refleksją na temat mediów i polityki. Wideo Czas do dyspozycji/Czas na podjęcie decyzji to analiza przepływu czasu. Josep Maynou podejmuje wielogodzinne, „heroiczne” próby gaszenia lampy przy pomocy kozłującej piłki albo zawieszenia koszuli na wieszaku stojącym kilka metrów od niego. Małgorzata Szymankiewicz od niemal dwudziestu lat tworzy abstrakcyjne, oparte na mistrzowskim użyciu gradientu kompozycje. Swoje malowanie nazywa czasochłonnym i niespiesznym. Jej prace, to nie komentarz do otaczającej rzeczywistości, a formy pozwalające odpocząć przebodźcowanym oczom, przed którymi spędzić można godziny, patrząc na nie jak na falujące morze czy tańczące na polanach języki ognia.

reprodukcja

 

 

5. DAWID RADZISZEWSKI 

Lalka

Tomasz Kowalski 

28.09-28.10.2023

ul. Kolejowa 47a/U13

TBA

 reprodukcja 

 

6. ESTA

I have outgrown my skin

Natalia Bażowska 

28.09–09.10.2023

al. Jerozolimskie 51 

Natalię Bażowską fascynuje moment tuż przed przyjęciem nowej formy, dokonaniem się zmiany. Eksploruje fazę rozwoju, w której dawne formuły naszego bycia tracą na aktualności. Kiedy to, metaforycznie, przerastamy własną skórę, nie mieścimy się w niej już i dzięki powstającym pęknięciom, możemy wykroczyć poza to, co dotychczasowe, poza naszą skorupę. Inspiracją dla wystawy był znaleziony w lesie pęknięty kasztan, który przygarnięty przez artystkę wykiełkował, a zasadzony w ziemi rośnie. Cykl opowiada o potrzebie autentyczności, w dobie ekshibicjonistycznej wizerunkowości. O odwadze pierwszych kroków, wychodzących poza to, co już ukonstytuowane, poza znormalizowane role. Energetycznej mocy towarzyszy czułość względem tego, co może być zrodzone i szacunek dla kruchego momentu przemiany, dla potrzeby zwinięcia się w kokon i dojrzewania w nim. Maski, które przywdziewamy, służą temu, by móc się w nich schować i schronić, dają nam poczucie bezpieczeństwa. Zakładamy je tylko na chwilę, żeby nie wrosły na stałe i nie stały się więzieniem. 

reprodukcja 

7. EWA OPAŁKA 

Trick at Mecone

Mariola Przyjemska

28.09–18.11.2023

ul. Nowolipki 2

Poprzedzający mit o kradzieży ognia, fortel w Mekone to mityczne wydarzenie, którym starożytni Grecy tłumaczyli konieczność składania bogom rytualnej ofiary ze zwierząt. Postacią łączącą oba mity o końcu Złotego Wieku, jednocześnie wyznaczające początek zachodniej cywilizacji – jest Prometeusz. Tytułowy trik polegał na wprowadzeniu bogów w błąd – w wyniku oszustwa mieli oni dostawać w ofierze mniej „atrakcyjne” części zwierząt. Karą za zuchwalstwo było zabranie ludziom ognia. Wystawa najnowszych, inspirowanych greckim antykiem prac Marioli Przyjemskiej w charakterystyczny dla tej artystki sposób zestawia ze sobą pozornie odległe płaszczyzny. Refleksja nad znaczeniem podmiotów nie-ludzkich w starożytności oraz przywołanie ich wiecznotrwałych wizerunków łączy się tu z teorią żywiołów i humanistyką energetyczną. Znajdziemy tu również neo- popartowe badanie historii projektowania użytkowego w epoce industrialnej – jeden z centralnych obiektów wystawy przywołuje słynną zapalniczkę Varaflame firmy Ronson z 1957 roku.

reprodukcja 

 

8.  FUNDACJA GALERII FOKSAL 

Jangare

Małgorzata Mirga-Tas

28.09–18.11.2023

ul. Górskiego 1A

 

Na tegoroczną wystawę w ramach Warsaw Gallery Weekend Małgorzata Mirga-Tas przygotowała projekt Jangare, składający się z Wgur ludzkich i zwierzęcych, przypominających ochronne totemy romskie. Odlane z symbolicznych materiałów, wosku stearynowego i węgla drzewnego, pomyślane są jako gest przynoszący szczęście, dobry omen. Mieszkając w pobliżu Parku Tatrzańskiego, widząc i doświadczając obecności niedźwiedzi, artystka tworzy amulety, które przywołują mity o tych magicznych stworzeniach. Pobudzająca wyobraźnię zdolność niedźwiedzia do poruszania się na dwóch łapach, upodabniająca go do człowieka, oraz zapadanie w zimową hibernację czyniły z niego istotę transgresyjną. Czczony i oczerniany, potężny i budzący strach, przez wieki błyszczał wśród innych zwierząt. W długotrwałym procesie pozbawiania go nadprzyrodzonych mocy, został ostatecznie zdetronizowany, oswojony i zinfantylizowany. Według artystki, poprzez swoje magiczne moce, Jangare chronią naturę przed eksploatacją i promują jej odnowę i transformację. Cztery z monumentalnych rzeźb zostaną wystawione w Fundacji Galerii Foksal, a piąta pozostanie w Czarnej Górze i będzie chronić wioskę artystki.

reprodukcja 

 

 

9. FUNDACJA PROFILE 

Czerwone przedmioty bez uzasadnienia 

Jarosław Kozłowski

28.09–10.11.2023

Franciszkańska 6

W serii rysunków i szkiców powstałych w ostatnich latach artysta powraca do pytań stawianych już wielokrotnie, przed kilkunastoma czy nawet kilkudziesięcioma latami, pytań, które wydają się ciągle ważne, chociaż z uwagi na upływ czasu trzeba je nieco inaczej formułować. Dwanaście wielkoformatowych, monochromatycznych rysunków utrzymanych w jednolitej, modernistycznej konwencji różni się rozwiązaniami formalnymi. Odmawiając im jakiegokolwiek uzasadnienia Kozłowski oddaje odbiorcom pole interpretacji. Stawia pytanie o rolę percepcji i wyobraźni. Na ile czysto formalne relacje mogą zmienić sposób postrzegania tych prac, czy brak komentarza sprawi, że będziemy je odczytywać inaczej? Gry z widzem należą do uprzywilejowanych metod w działaniach artystycznych Kozłowskiego, przy czym stawką tych gier są ich reguły, dochodzenie zasad, negocjowanie języka. Artysta od lat 70. demonstrował niemożność dochodzenia prawdy, względność norm i kryteriów, w ramach których dany kolor był „ani piękny, ani brzydki”, a róża była i nie była różą. Angażujący filozofię konceptualizm był dla niego szkołą artystycznej radykalizacji, a analityczne dociekania nabierały coraz bardziej krytycznego wymiaru. Mimo, że jego krytyka formułowana jest raczej w kategoriach filozoficznych niż politycznych i zarówno polityka jak estetyka pozostaje dla niego spektaklem, w którym nie chce uczestniczyć. „Niech sztuka oznacza aktywność, która unosi nazwy z rzeczy, tak aby zostały odkryte jako rzeczy”.

reprodukcja

 

10. GUNIA NOWIK GALLERY

 

Chłopaki / Boys

Krzysztof Jung 

 

28.09–18.11.2023 

Bracka 18/62

Wystawa Krzysztofa Junga w Gunia Nowik Gallery skupia się na jego twórczości portretowej z lat 80. i 90. XX wieku. Ukazuje rysunki jako pośrednika w intymnych relacjach. To głównie portrety, które odnaleziono w mieszkaniu artysty po jego przedwczesnej śmierci. Swoimi modelami Jung najchętniej czynił bliskich sobie mężczyzn – swych partnerów, przyjaciół, kochanków. Łatwo zakochiwał w sobie innych i odwzajemniał się podobnie silnym uczuciem, ale też odrzuceniem. Mężczyźni z rysunków są jednak spokojni, zanurzeni w myślach, ale zarazem swobodni, bezkompromisowo erotyczni. Portrety tworzą pajęczynę męsko-męskich miłości i przyjaźni. Zawsze ciepłe, uważne, raczej nie wychodziły poza prywatny obieg. Na wystawie uzupełniają je materiały z archiwum artysty – zdjęcia i pamiątki. Razem składają się na mikrohistorię gejowskiego życia w Warszawie i innych europejskich miastach, odwiedzanych przez Junga. 

Współpraca kuratorska: Karol Sienkiewicz 

reprodukcja 

Zaświaty / Otherworlds

Anna Orłowska 

28.09–18.11.2023 

Muzeum Ziemi Willa Pniewskiego 

aleja Na Skarpie 20/26

Światy opowiadane na wystawie istnieją równolegle, ale poza ograniczeniami czasu. Przeszłość splata się tu z teraźniejszością, a łączy je miejsce – stara śląska wieś Sandowitz, dzisiejsze Żędowice. Wokół niej nieustająco orbituje kilka pokoleń rodziny artystki. Centrum orbity to XIX-wieczny młyn, niegdyś napędzany wodami rzeki Małej Panwi i gromadzący wokół siebie społeczność dawnej wsi. Orłowska przywołuje to mityczne miejsce dzieciństwa będące w posiadaniu jej rodziny od stu dwudziestu lat. Nowe prace Orłowskiej, pokryte są charakterystycznym rudym barwnikiem. To osady żelaza przenikające całą okolicę – od pradziejów bowiem obszar Żędowic był terenem hutniczym, bogatym w rudę darniową, z której wytapiano metal. Żelazo to pierwiastek, który zadecydował o rozwoju życia na ziemi, bowiem jest jednym ze składników hemoglobiny, która przenosi tlen we krwi. W zawiesinie z żelaza wysycającej leśny strumień niedaleko domu artystki, Orłowska barwi fotografie wydrukowane na tkaninie. Wywołuje w ten sposób nowe, wizualne jakości. Tak stworzone materiały tnie, rozdziera, zestawia, zszywa, zaplata, drapuje i po raz kolejny w swej praktyce artystycznej przekształca fotograficzne medium. Wystawa Anny Orłowskiej w ramach WGW jest kontynuacją jej podwójnej prezentacji dotykającej tematów Śląska w BWA Wrocław (Zaświaty, 30.06 – 8.10.2023) oraz w desakralizowanym kościółku w Parku Szczytnickim (Zaświaty (Ukryty pokój), 22.06 – 17.09.2023). 

Współpraca kuratorska: Katarzyna Roj 

Partner wystawy: Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie 

reprodukcja 

 

11. HOS

Hold Me Closer

Marta Niedbał, Paweł Olszczyński 

28.09–18.11.2023

ul. Dzielna 5 

Obejmując, przylgnij bliżej, intensywniej poczujesz zapach, usłyszysz szmer krwi. Pod opuszkami palców wyczujesz porowatość, szczeliny. Przestrzeń między nami a „innymi” jest zarazem wielka jak i bliższa niż nasza własna skóra. Poprzez płynność i nieszczelność ciał, możemy otwierać się na tę przestrzeń, poczuć więź z bytami więcej-niż-ludzkimi. W działaniach Niedbał powraca zainteresowanie miękkimi technikami oporu, procesami które redefiniują poczucie przywiązania i połączenia ze współdzielonym, stale wyłaniającym się światem. W jej ujęciu to, co niewidoczne dla oka bywa ukryte w pęknięciach prowadzących w głąb, pod powierzchnię, z dala od życia w znanej wiedzy. W realizacjach Olszczyńskiego powracają hybrydyczne postaci, chimery – figury niejasności, nieracjonalności. Ich gesty wyrażają zarówno opiekuńczość, troskę, czułość, jak i dążenie do seksualnej satysfakcji, brutalność. Niejednoznaczność emocji pozwala im opierać się klasyfikacjom i hierarchiom oraz ustanawiać nowe porządki. 

reprodukcja

12. IMPORT EXPORT

Veronika Hapchenko 

28.09–10.11.2023

Aleje Ujazdowskie 22/3

Z okazji Warsaw Gallery Weekend, Import Export zaprezentuje nową wystawę Veroniki Hapchenko, artystki urodzonej w Kijowie a na co dzień mieszkającej w Krakowie. To już druga indywidualna prezentacja twórczości Hapchenko w programie galerii. Na wystawie znajdzie się nowy cykl obrazów i obiektów nawiązujących do zaprojektowanych przez Ivana Litovchenkę płaskorzeźb ceramicznych z Prypecia – opuszczonego robotniczego miasta w północnej Ukrainie, niegdyś obsługującego sowiecką elektrownię jądrową w Czarnobylu. Te wielkoformatowe realizacje malarsko-przestrzenne ilustrowały istotne elementy mitologii ZSRR a ukończone zostały na niespełna kilka lat przed tragicznym wybuchem reaktora. Mity elektryfikacji czy wnoszenia kaganka oświaty do domów zostały wzięte na warsztat i przepracowane w nowej serii obrazów Hapchenko. 

reprodukcja 

13. JEDNOSTKA

Trans-line: What If I Never Use It Again?

Linda Lach

28.09–21.10.2023

Andersa 13

Wystawa Lindy Lach, artystki pracującej na styku nauki i sztuki, dotyczy jej programu Trans-line. To, rozwijany od dwóch lat, eksperyment myślowy, który liczy prawdopodobieństwo zamiany życia z innym użytkownikiem. Tworzy cyfrowe sobowtóry będące zapisem procesu myślowego każdej osoby korzystającej z programu. Wystawa umożliwi wejście w interakcje z programem oraz przyjrzenie się relacji człowieka ze światem cyfrowym. Zaprezentuje też obiekty będące rodzajem ruin pozostawionych po transferze kolejnych użytkowników do cyber świata. Ekspozycja proponuje wiele narracyjnych punktów widzenia rozpiętych między pojedynczym, tymczasowym użytkownikiem a stałym w swoim trwaniu programem. Tytuł nawiązuje do osobistego stosunku Lach do programu. Podczas kilku lat pracy w pewnym stopniu utożsamiła się ze swoim dziełem. Wystawa ma charakter podsumowania jej rozważań, ale też otwiera nowy rozdział i wymusza konieczność zmian. 

reprodukcja

14. KRUPA 

Umierająca Gaja / Dying Gaia

Paweł Baśnik 

28.09–1.10.2023

Foksal 11

Nowy świat, który być może jeszcze nie istnieje, jest już obecny w naszych myślach – wychyla się z nich w snach, odruchach i konstrukcjach myślowych, już dostosowujących się do tego co oczekiwane. Cykl malarski Pawła Baśnika porusza się w obszarze lęków późnego antropocenu, obaw związanych z końcem jednych form życia i wizualności a początkiem innych. Rewolucja cyfrowa zachwiała ustabilizowanym w kulturze „zachodniej” dychotomicznym podziałem na naturę i kulturę. Wytworzyła obawę przed – nie zdefiniowanym do końca, ale już wyczekiwanym – światem cyfrowym, oraz nowy rodzaj „cyfrowej” wizualności. We wpisujących się w nurt posthumanistyczny pracach, Paweł Baśnik znajduje dla tych zjawisk analogie w luźnych nawiązaniach do antycznych motywów przemiany i płynności przejścia między światem ludzi i natury. Interesuje go status hybrydy, zmieszania porządków i przekroczenia. Jednocześnie na płaszczyźnie malarskiej konfrontuje dwie tradycje wizualne – klasycznej tradycji malarskiej, oraz nowej, powstającej, estetyki cyfrowej. 

Kurator: Antoni Burzyński 

reprodukcja 

15. LE GUERN

Kształty bliskoznaczne / Synonymous Shapes

Tomasz Ciecierski, Natalia Załuska

28.09–18.11.2023

ul. Katowicka 25/1

Kształty bliskoznaczne to spotkanie Natalii Załuskiej i Tomasza Ciecierskiego wokół medium malarstwa. Każde posługuje się własnym, charakterystycznym językiem artystycznym. Jednocześnie łączy ich zamiłowanie do kolażu, namysł nad procesem i warsztatem twórczym. Prace Załuskiej są abstrakcyjne w formie, Ciecierski chętnie sięga po syntetyczne kształty, fotografie i do języka. Jednym z wątków powracających w pracy Ciecierskiego jest głębia horyzontu. Załuska zmaga się z przestrzenią w obrębie obrazu i wobec otoczenia. Konceptualne podstawy malarstwa Ciecierskiego rzucają odbiorcy wyzwanie niczym intelektualna łamigłówka. U Załuskiej narracyjne inspiracje dla kolażowych obrazów są bardziej zawoalowane. Najczęściej operuje wystawą jako całością, której tytuł podsuwa wskazówki do interpretacji, daje wgląd w aktualnie nurtujące artystkę zagadnienia. Poprzez dialog Tomasz Ciecierski i Natalia Załuska zapraszają widza do odnajdywania w kształtach bliskich sobie znaczeń.

reprodukcja 

Morfa / Morph

Krzysztof Franaszek

28.09-01.10.2023

Audi City Warszawa

plac Trzech Krzyży 10/14

Indywidualna wystawa Krzysztofa Franaszka zatytułowana „Morfa” obejmie instalacje świetlne, obiekty z asfaltu i rzeźby ceramiczne. Morfa u istot żywych to jednostka systematyczna, która wykazuje odchylenia od zasadniczego typu. Franaszek w swojej praktyce artystycznej podejmuje tematykę związaną z egzystencją człowieka w zurbanizowanej przestrzeni miasta. Inspiruje się miastem jako żywym tworem, którego krwiobieg wyznaczają asfaltowe drogi, okablowania elektryczne i ciągi samochodów. Z drugiej strony powracającym motywem w jego twórczości są syntetyczne kształty zaczerpnięte z przyrody, które mamią potencjałem cennego znaleziska, budzą obawę przed zagrożeniem i skrywaną tajemnicą. Krzysztof Franaszek zgłębia zagadnienia związane z naturalnym cyklem życia i śmierci, kreacji i destrukcji. Tworzy ceramiczne hybrydy, wielokształtne istoty, które skłaniają do głębszego namysłu nad możliwościami ludzkiej kreacji oraz jej koegzystencji z siłami natury.

reprodukcja

16. LETO

O, Lie on Me

Angelika Markul

28.09–25.11.2023

Dzielna 5

O, Lie on Me to tytuł najnowszej instalacji i wystawy Angeliki Markul. Wystawa zdaje się mieć przełomowy charakter w twórczości artystki znanej z wyjątkowych antropologizujacych prac wideo, antropomorficznych obiektów oraz instalacji przestrzennych prowadzących widza w kierunku poznania nieoczywistych i trudnych do zdefiniowania miejsc. W najnowszej pracy Angelika Markul zajmuje się sferą uczuć – przenosi na rozbudowane abstrakcyjne formy rzeźbiarskie doświadczenia erotyczne i ultra zmysłowe doznania. Cztery sale galerii zajmuje misternie skonstruowana rzeczywistość złożona z obiektów/ciał w ekspresji miłości, w stanach jej pragnienia, w potrzebie fizycznej bliskości czy owładniętych pożądaniem. Angelika Markul operuje prostymi formami, unika dosłowności. Cielesność materializuje się w jej pracach poprzez obiekty oznaczające figurę ludzką, powlekane woskiem: ciepłą, miękką materią imitującą powłokę ciała, skórę. Woskowe formy instalacji są masywne, niekiedy z elementami, które da się zidentyfikować jako ludzki, jak prosty obiekt z języczkiem symbolizujący szyję i zmysłowe pocałunki. W sferze narracji instalacja reprezentuje gry ciał, walki uczuć i afektów, przyciąganie/odpychanie, wiązki podniecenia i cienkie struny nadziei. Napięcia te są wydobywane kolorami i światłem. Kolor jest nowym elementem w na ogół monochromatycznych pracach artystki, podobnie jak wielobarwne wiązki światła. Na wystawie mamy do czynienia z mocnym sensualnym zestawieniem różnych doświadczeń i narracji oraz z procesami emancypacji mocy i samoświadomości. Muzykę do wystawy skomponował Wojciech Puś.

reprodukcja 

La Mansarde d’Emilie

Joanna Braun, Lera Dubitskaya. Maria Kozak, Alex Urban, Aleksandra Waliszewska, Igor Kubik, Marcin Janusz, Wojciech Ireneusz Sobczyk, Maurycy Gomulicki, Sasza Wiktor, Xawery Wolski

28.09–14.10.2023

Emilii Plater 14

[tekst kuratorski]

A co, gdyby Emilia Plater (1806-1831) dotarła szczęśliwie do wolnej Warszawy? Czy zamieszkałaby w mieszkaniu w jednej ze śródmiejskich kamienic? Czy angażowałaby się nadal w życie polityczne? A może – zmęczona wojaczką – rozpoczęłaby walkę o emancypację kobiet i prawa mniejszości? Bądź – w duchu umiłowanego przez nią romantyzmu – stworzyłaby salon literacko-artystyczny, rozbudzający życie intelektualne Warszawy?

A może gdyby jednak wyszła za mąż za bogatego Rosjanina, na wzór fikcyjnej postaci Wilhelminy Świeckiej Morozowej z powieści Marcela Andido Veleza, stałaby się progresywną kolekcjonerką, dzięki której zbiory skrzętnie ukryte na poddaszu jej mieszkania przetrwałyby po dziś dzień?

Tego niestety już się nie dowiemy, za to z rozkoszą możemy snuć wizję, co mogłaby skrywać Mansarda Emilii, gdyby istniała naprawdę.

Wystawa zbiorowa przygotowana specjalnie na Warsaw Gallery Weekend będzie miała miejsce na poddaszu kamienicy przy ulicy Emilii Plater 14 w Warszawie.

Wystawa zorganizowana we współpracy z emi_art_warsaw.

reprodukcja 

17. lokal_30

Zbliżenie / Zoom

Izabella Gustowska, Jolanta Marcolla

28.09–01.12.2023

Wilcza 29a/12

Zoom, podstawowa funkcja aparatu fotograficzego służąca do powiększania widzianego obiektu, jego optycznego zbliżania, łączy tematycznie oraz symbolicznie dwie artystki. Izabella Gustowska i Jolanta Marcolla reprezentują nurt sztuki mediów, który był głosem artystek i artystów neoawangardy lat 70. Za ich sprawą film i fotografia zaczęły być postrzegane poprzez pryzmat sztuki współczesnej wychodząc z sal kinowych i pracowni fotografików. Ich twórczość wiąże się również z początkami wpływu feminizmu na sztukę. Artystki w 1985 roku jako jedyne uczestniczki z Polski brały udział w jednej z ważniejszych feministycznych wystaw tamtej epoki Kunst mit Eigen-Sinn. Aktuelle Kunst von Frauen w Museum Moderner Kunst w Wiedniu. Pomysł na wspólną wystawę Izabelli Gustowskiej i Jolanty Marcolli zrodził się z potrzeby przypomnienia wyjątkowości ich praktyk artystycznych, a także odwrócenia perspektywy i podjęcia dyskusji o artystkach aktywnie działających w swoich środowiskach i tworzących polską scenę artystyczną w tamtym okresie. 

reprodukcja

 

 

18. ŁĘCTWO

Oczy ze środka głowy / Eyes from within the head

Przemysław Piniak 

28.09–1.10.2023

​​Studio Bank

Daniłowiczowska 18B

[tekst kuratorski]

„Oczy ze środka głowy” to ekspozycja problematyzująca kwestię widzenia w kontekście osobistych wyobrażeń, natrętnych myśli i konfrontacji z otoczeniem. Spojrzenie nigdy nie jest jednostronne, przypomina raczej pulsującą wymianę energii, w której kształtują się subiektywne obrazy rzeczywistości oraz postrzegania naszego własnego ja. Artysta poprzez konfrontowanie się ze wzrokiem innych, projektując ich myśli i opinie na jego temat, dotyka tematów niezrozumienia, wykluczenia i samotności w typowy dla siebie, monumentalny, a zarazem niepozbawiony ironii sposób.

„Młode parki w autobusach, dzieciaki, chłopacy ze szkół sportowych, na których skazuje cię miasto. Nigdy nie wiem co oznacza ich wzrok. Ale tak naprawdę wiem, czuję go na sobie (…). Tylko dlaczego w momentach, kiedy jesteś pewien, że ktoś się z ciebie nabija, nie akceptuje cię i daje tego wyraz rówieśnikom, dlaczego nie kształtuje się odruch, żeby potrafić podejść do tej osoby i dać jej w pysk? Kiedy lampią się na ciebie i wiesz, że jesteś w śmiesznym, według nich, jak na polskie heteryckie standardy – kapelutku. Taka para lampiła się na mnie w tramwaju, więc i ja zacząłem się na nich lampić 5 min bez przerwy. Widziałem tylko jak jedno pyta drugie czy cały czas się gapię. Nie wiedzieli co zrobić. Udało mi się ich zszejmingować. Ale to przypadek dosłownie. Póki co raz na całe życie mi się udało tak się wziąć w sobie i kogoś pokonać. Czyli to jednak jest pojedynek, w którym bezkarnie wygrywają oni, ich spojrzenia.”

reprodukcja

19. m²

(Bez)Błędne Rycerki

Viola Głowacka

28.09–15.10.2023

​​Prześwit

ul. Freta 39 

(sala po lewej stronie)

[tekst kuratorski]

Na 8 marca 2021 roku Viola Głowacka namalowała obraz i zamontowała na drążku, by nieść go niczym transparent podczas manifestacji w dzień Święta Kobiet. 

Pod koniec tego samego roku praca znalazła się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na wystawie „Kto napisze historię łez” – projekcie poświęconym związkom sztuki z walką o prawa kobiet. 

Obraz przedstawia zakutą w zbroję dziewczynę galopującą na koniu; niebo nad jej głową przecina błyskawica, symbol Strajku Kobiet.

Femina armata to powracająca w twórczości Violi Głowackiej figura, wokół której zbudowana jest wystawa „(Bez)Błędne Rycerki”. Niektóre z bohaterek obrazów artystki noszą rycerskie pancerze, inne występują we współczesnym kostiumie, ale wszystkie są wojowniczkami. Walczą o prawa kobiet, o zapłacenie składek na ZUS, o godne utrzymanie. W patriarchalnej tradycji europejskiej archetypem uzbrojonej kobiety jest Joanna d’Arc, która, aby zostać zaakceptowana przez mężczyzn jako bohaterka, musiała pozostać dziewicą. Wojowniczki Głowackiej nie są świętymi ani męskimi fantazjami o niepokalanych dziewicach, a już na pewno nie zamierzają, jak Joanna, zostać męczennicami. Pola ich bitew rozciągają się tu i teraz. 

Jednym z nich jest warszawska Praga Północ, gdzie znajduje się pracownia artystki i gdzie powstawały prace na wystawę. W „(Bez)Błędnych Rycerkach” odbija się życia codzienne tej dzielnicy, a także wybrzmiewa hommage dla jej twardych, niezwyciężonych mieszkanek. 

Stach Szabłowski

reprodukcja

20. MONOPOL

Słońce było pierwsze / Sun Came First

Bartłomiej Hajduk, Tomasz Mróz, Teofil Ociepka

28.09–25.11.2023

Marszałkowska 34/50

W Galerii Monopol będziemy mogli zobaczyć wystawę grupową, dla której punktem wyjścia jest twórczość Teofila Ociepki. Oprócz dzieł śląskiego artysty, galeria zaprezentuje prace Barta Hajduka i Tomasza Mroza. Celem wystawy jest wpisanie obrazów Ociepki w kontekst współczesnej sztuki, a jednocześnie zrezygnowanie z ich dotychczasowego etnograficznego ujęcia. Prace Ociepki stanowią trzon prezentacji i jednoczesne odniesienie dla przygotowanych specjalnie na tą okazję dzieł Barta Hajduka i Tomasza Mroza. Prace obydwu artystów pomogą w ujęciu problemowym twórczości malarza poprzez skupienie się na ikonografii jego prac, jak i wątkach powracających w jego twórczości – astrologii, fantastyce, duchowości. Wystawa stanowi próbę umiejscowienia dorobku Teofila Ociepki w ramach historii sztuki, ujmując go szerzej niż jedynie kategoria twórczości nieprofesjonalnej, oraz nawiązania międzypokoleniowego dialogu między nim, a zaproszonymi artystami. 

reprodukcja

21. OLSZEWSKI 

Chlust / Splash

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

28.09–10.11. 2023

Szpitalna 8a/6 

Chlust – z głębi witkacowskiej (pod)świadomości

Stanisław Ignacy Witkiewicz, artysta niezwykle kreatywny i odkrywczy, zarazem nienasycony, stwarzał sztukę wszędzie i ze wszystkiego. Stale uciekał od codzienności, notorycznie transponował swoje życie w różne formy twórczości, był otwarty na wszystko, metodycznie inscenizował sceny „teatru życiowego” w rodzaju dzisiejszych performansów. Nazywał to „artystycznym komponowaniem wypadków życiowych”. Fotografie dokumentujące jego zabawne, czasem ekstremalne działania w towarzystwie przyjaciół przypominają sceny z teatru dadaistycznego o zaskakującym finale, w którym dla zobrazowania absurdalności świata stosowano wszelkie chwyty. Tworzenie parateatralnych form, a także studiowanie skrajnych możliwości wyrazu własnej twarzy, niewątpliwie było także rodzajem antidotum, odtrutką na poważne problemy natury filozoficznej, egzystencjalnej, stany depresji, poczucie bezsensu istnienia. Zbiór wizerunków Witkiewicza z kolejnych okresów jego życia i twórczości, tworzy nieprzeciętną, autobiograficzną opowieść psychologiczną. 

reprodukcja 

22. PIANA 

Shell Tears

Szymon Kobylarz, Kamil Kukla, Michał Zawada

28.09–12.10.2023

​​Hoża 52/19

Wystawa Szymona Kobylarza, Kamila Kukli i Michała Zawady stanowi refleksję nad paradoksami współczesnych koncepcji męskości oraz jej relacji z naturą. Tytuł wystawy jest zlepkiem dwóch pozornie nieprzystających do siebie słów: “shell” (muszla, pancerz) oraz “tears” (łzy), w których współbrzmieniu usłyszeć możemy słowo “shelter” (schron, kryjówka). We współczesnym polskim kontekście politycznym męskość zawłaszczona zostaje przez konserwatywną narrację, konceptualizującą ją poprzez figury żołnierza i bohatera (postacie performujące tęsknotę za stabilnością i poczuciem sprawczości). Lęk przed symboliczną utratą męskiej kontroli nasila się w obliczu kryzysów politycznych i klimatycznych. Artyści śledząc korzenie współczesnej hegemonicznej przemocy, wnikają pod skorupę ziemi, gdzie kumulują się wyparte emocje i osadza się nieprzepracowana i niepochwytna historia. Ta energia znajduje niekiedy ujście, wylewa się na zewnątrz, deformując to, co przyjmowaliśmy za stabilną powierzchnię.

reprodukcja

23. PIKTOGRAM

The Dream House World

Agata Ingarden 

28.09–11.11.2023

ul. Górskiego 4 

The Dream House to projekt badający życie i historie Butterfly People – pięciu fikcyjnych postaci. Wywiady z każdym z bohaterów stały się narracyjnym trzonem, wokół którego projekt rozwija się w postaci multimedialnych rzeźb i instalacji dźwiękowych. Bohaterowie opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z zamieszkiwaniem fikcyjnego świata w Domu Marzeń i spekulują na temat warunków ich idealnej sytuacji życiowej – od architektury po intymne powiązania międzyludzkie i struktury władzy rządzące dynamiką grupy.

reprodukcja

24. POLA MAGNETYCZNE 

Prison Boys 

Sebastian Winkler

28.09–04.11.23

Londyńska 13

Sebastian Winkler tworzy obrazy, rzeźby w których wykorzystuje fotografie własnego ciała. Wydruki multiplikuje, skleja, rozdziera, szyje lub zestawia z kontekstami zaczerpniętymi z kultury popularnej. Jego malarsko-kolażowe prace stanowią formę refleksji nad queerową cielesnością i pragnieniem. Z jego praktyki wyłania się specyficzna perspektywa na doświadczenie nieheteronormatynej podmiotowości opartej na sprzeczności. Obsesyjna obserwacja własnego ciała jest odniesieniem do reprezentacji pochodzących z początków epidemii AIDS w USA, jednocześnie stanowiąc formę rozerotyzowanej autoreprezentacji. Krew, rany i blizny, często obecne w pracach artysty, odnoszą się do lęku przed przemocą, jednocześnie opisując perwersyjne pragnienie podporządkowania lub otwartość na obecność innego ciała. Interesuje go uwikłanie queerowego pomiotu w dwa, z pozoru antagoniczne, obszary. Pierwszy odnosi się do odczuwania pragnienia, stosunku do własnej cielesności, komunikacji potrzeb i form bliskości z innymi, które nie mają monolitycznej struktury i często wymykają się stereotypowemu opisowi. Drugi to ogólna perspektywa politycznej walki o równość, której powodzenie nie tylko wymaga redukcji podmiotowości do tożsamości, ale w dużej mierze prowadzi również do pułapki, jaką jest esencjalistyczne pojmowanie seksualności i płci. W cyklu Prison Boys powyżej opisana sytuacja odnajduje swoje odzwierciedlenie w metaforze więzienia. Wystawa opiera się na odniesieniach do maskulinistycznego, amerykańskiego kina: m.i. Ucieczka z Alcatraz i Skazani na Shawshank. Oba wymienione filmy opisują ucieczkę bohaterów, której plan oparty był na ważnej roli obrazów wizualnych. 

reprodukcja

25. POLANA INSTITUTE

Panoramy/Panoramas

Dominika Kowynia & Mikołaj Sobczak 

28.09–01.10.2023

Nowy Teatr

Antoniego Józefa Madalińskiego 10/16

Dominika Kowynia i Mikołaj Sobczak stworzą dwie panoramy. Ich głównym tematem są współczesne formy niewolnictwa. Tłem do panoramy Mikołaja Sobczaka są dwa 10-metrowe obrazy: Gutsherren i The Vision z 2022 roku. Mikołaj Sobczak zastanawia się nad losem i rolą grup marginalizowanych w społeczeństwie komunistycznym, takich jak mniejszości etniczne, narodowe i queerowe. To pozwala mu budować analogię do współczesnego kapitalizmu. Panorama Dominiki Kowyni zbudowana jest z wielkoformatowego tryptyku malarskiego. Emancypacja jako wyzwolenie i obdarzenie kogoś pełnią praw jest częstym wątkiem w twórczości Dominiki Kowyni. Artystka zauważa, że u współczesnych kobiet istnieje potrzeba, wręcz przymus, intensywnej pracy, utożsamianej z rozwojem, walką o swoje prawa; z drugiej strony – uczestniczenie w emancypacji zbiorowej, opartej na narracji o wspólnocie, budowaniu wspierających relacji między kobietami, zaprzestaniu walki o bycie istotami nieustannie produktywnymi. 

reprodukcja

26. PROPAGANDA

Everything Not Saved Will Be Lost

Kijewski / Kocur

28.09–8.10.2023

Widok Towers, Aleje Jerozolimskie 44

Everything Not Saved Will Be Lost to prezentacja prac duetu Kijewski/Kocur, które przez lata pozostawały niepokazywane, uszkodzone lub znacząco zniszczone. Tytuł jest ostrzeżeniem z konsoli do gier Nintendo, często ironicznie przywoływanym jako cytat o wymiarze filozoficznym. Prace Kijewskiego i Kocur mają podobny charakter: wykorzystując nieoczywiste media jak klocki Lego, tanie dekoracje, neony, a nawet żelki, opowiadają o najgłębszych egzystencjalnych problemach.

Na wystawie zaprezentowane zostaną obiekty, które przeszły w ostatnich latach kompleksową konserwację, ale też elementy rzeźb niemożliwe do odtworzenia ze względu na brak dokumentacji, oraz kilka całkowicie zagadkowych przedmiotów, które mogły, ale nie musiały być skończonymi dziełami sztuki. Zestawiająca archiwalne prace z nowoczesnymi mediami wystawa stanie się opowieścią o tym, jak niewiele potrzeba, by coś, co dziś jawi się jako bardzo istotne, jutro było już zapomniane.

reprodukcja

27. RASTER

SZESNASTY ŚWIAT

Janek Simon

28.09–10.11.2023

Wspólna 63

Twórczość Janka Simona wyrasta z doświadczeń podróży pomiędzy różnymi kulturami, ekonomiami i wizjami przyszłości, które artysta łączy wykorzystując innowacyjne narzędzia cyfrowe i praktykę D.I.Y. Realizowany od dwóch lat cykl rzeźb „Meta Folklore” jest artystyczną, technologiczną i polityczną fantazją – wizją nowej, uniwersalistycznej plastyki stworzonej przy pomocy sztucznej inteligencji w oparciu o kilkunastotysięczny zbiór nie-akademickich rzeźb z całego świata. Sercem tego przedsięwzięcia jest wytrenowana przez artystę sieć neuronowa typu Gan, która generuje obrazy będące swoistą esencją wprowadzonego do niej zbioru. Na podstawie tych obrazów Simon opracowuje modele 3D, które następnie drukuje w samodzielnie urządzonym i wyposażonym studio. Wielobarwne i oryginalne w kształtach figury są uwodzącą materializacją idei kreatywnej, transkulturowej, antykolonialnej wspólnoty funkcjonującej w oparciu o wolną, zdemokratyzowaną technologię.

reprodukcja

Ogród rzeźby / Sculpture Garden

Oskar Zięta

28.09–30.11.2023

Wspólna 63

Praktyka projektowa Oskara Zięty wywodzi się z modernistycznego etosu innowacyjności i technologii, które determinują estetykę. Opracowana i wdrożona przez twórcę metoda formowania trójwymiarowych obiektów metalowych poprzez ciśnieniowy proces wtłaczania weń powietrza jest punktem wyjścia do produkcji zarówno mebli, przedmiotów paraużytkowych i dekoracyjnych jak i obiektów artystycznych i architektonicznych w dużej skali. Przygotowany specjalnie do Ogrodu Rzeźby Rastra projekt za punkt wyjścia bierze figurę podwórkowego trzepaka i na jej podstawie eksploruje nieoczywistą przestrzeń między użytkowym meblem ogrodowym a abstrakcyjną, futurystyczną w wyrazie formą przestrzenną.

reprodukcja

28. STEREO

Parę szczegółów / A Couple of Details

Wojciech Bąkowski 

28.09–10.11.2023

Bracka 20b

Wojciech Bąkowski to wszechstronny artysta-reżyser filmów animowanych i wideo, twórca sztuk wizualnych, poeta, muzyk, autor audio performance’ów i muzyki alternatywnej. W swojej sztuce skupia się na apoteozie doświadczania banalnej rzeczywistości, zachwytem nad prozaicznymi przedmiotami i podstawowymi faktami. Podczas 13. edycji Warsaw Gallery Weekend artysta zaprezentuje serię prac na papierze w galerii Stereo.

[tekst kuratorski]

Parę szczegółów 

W osiemdziesiątym siódmym 

Drugiego lutego 

O pierwszej czterdzieści 

Piszczy zakończenie programu 

Nikogo nie ma w pokoju 

Wspomnienia nie powstają 

Za oknem, w parku 

Pod każdą latarnią 

Skupia się parę szczegółów 

(2021) 

reprodukcja

29. SZARA

Płatki rżnięte | Deflowered Petals

Monika Falkus

28.09–28.10.2023

Bracka 23/28

[tekst kuratorski]

Po dwóch latach od pierwszej prezentacji prac Moniki Falkus w ramach WGW w 2021 roku w Galerii Szarej, artystka wraz z kuratorką zadają pytanie o to, co się zmieniło. Adres zamieszkania, status związku, kolor włosów, głębia spojrzenia – to na pewno, a w sztuce? 

Główne medium wypowiedzi to nadal obraz malarski przeplatany z filmowym. 

Ciało niezmiennie jest ważnym tematem w twórczości Falkus. To płótno, nośnik symboli, pretekst do snucia opowieści, cel miłości, przyczyna zazdrości oraz przestrzeń odczuwania skrajnych doświadczeń – zarówno cierpienia i bólu, jak i przyjemności. 

Bajki, od których artystka wychodziła dwa lata temu, już jednak wybrzmiały, zasłonki opadły, a pozostało prawdziwe życie. Niewinne księżniczki zrzuciły falbanki, z innych zostały one brutalnie zdarte. Śpiąca królewna została przebudzona, Leda zgwałcona, a Ewa uniewinniona. 

Jaka tym razem będzie to opowieść? 

Najnowsza wystawa Falkus jest o czasie, który upływa w milczeniu. O niewypowiedzianych słowach, które pozostają na zawsze. O dotyku i gestach, które nigdy nie są jednoznaczne. 

reprodukcja

30. SZYDŁOWSKI

FIVE

Sławomir Elsner, Uwe Wittwer 

28.09–22.12.2023

Nowolipie 13/15 

Inspiracją do dialogu, a właściwie jego kolejnej odsłony, między malarzami Sławomirem Elsnerem i Uwe Wittwerem, był Krótki film o zabijaniu (Dekalog V) Kieślowskiego i przesiąkające codzienność wiadomości o wojnie i kryzysach humanitarnych, a ogólniej refleksja nad wartościami. Artyści postanowili stworzyć zestaw obrazów odnoszących się do wielowymiarowego znaczenia tragedii gwałtownej śmierci zawierającego w sobie także kwestie ludzkiej godności, przemocy, cierpienia ofiar, sensu i bezsensu, banalności zła, utraty, świadectwa, zapomnienia i pamięci, a wreszcie też samej Historii. To jeden z najstarszych i najtrwalej obecnych tematów sztuki, z którym Elsner i Wittwer się mierzą. Ich obrazy czerpią z malarstwa dawnych mistrzów lub z filmów lub archiwalnych zdjęć, w ramach czytelnej ikonografii aktualizując ich znaczenia. Prace z wystawy nie są po prostu komentarzem do teraźniejszej rzeczywistości i nie mają zdolności do jej zmiany, natomiast potrafią wzbudzać empatię wobec tragicznych losów. Wystawie towarzyszy myśl o tym, że życie toczy się pomiędzy zapominaniem koniecznym do codziennego funkcjonowania i pamiętaniem potrzebnym do uniknięcia błędów z przeszłości. O ile jesteśmy bezbronni wobec przeszłości, to siłą sztuki jest przechowywanie empatycznej pamięci zwłaszcza w tym czasie, kiedy przyszłość pogrąża się w coraz bardziej niepokojącej niepewności.

reprodukcja

31. ŚMIERĆ CZŁOWIEKA

Siebie, przecież, nie jestem głodna / Myself, after all, I’m not hungry

Małgorzata Widomska 

28.09–27.10.2023

TBA

[tekst kuratorski]

Malarstwo jest utopią, w której staram się odzyskać z tego, czym dysponuję – z sentymentalnego wzruszenia własną historią – pierwotnie czysty obraz świata. Chociaż posługuję się językiem abstrakcji, staram się, aby w moich pracach można było wyczuć odniesienia do konkretnych wydarzeń, by obraz zachował wierność wobec przyczyny tkwiącej w życiu. Rozbudowane tytuły zaznaczają związek, od którego obraz i tak się uwolni. Uwolniony obraz jest efektem pracy z naturą pamięci i prawdy. Obserwuję, jak doświadczenie pod wpływem pamięci mętnieje, a ja próbuję przywrócić mu możliwie czystą, królewską postać, na którą pozwala język sztuki. Uczciwe i umiejętne zastosowanie jej reguł pozwala poczuć zdziwienie, uwalniający od ego wstrząs zwany wzniosłością. Formalnie inspiruje mnie ten moment w malarstwie, w którym następuje zwrot ku własnym środkom wyrazu i zaczyna się mój modernistyczny eksperyment: co z tkanki życia zostanie przekształcone i jaka prawda i siła się z tego wyłonią, pozostawiając mnie w roli narzędzia. Jak pisała Krystyna Miłobędzka: „Siebie przecież nie jestem głodna”. 

Małgorzata Widomska

reprodukcja

32. TURNUS

Randka z WGW / Date with WGW

Paweł D Zięba i Adam Nehring, Sebastian Mikoś i Klaudia Figura, Michał Maliński i Weronika Guenther, Wiktoria Kieniksman i Mikołaj Sobotka, Olivia Rosa i Piotr Kowalski

28.09–18.10.2023

Wolska 46/48

[tekst kuratorski]

Szaber przyjeżdża z Krakowa do Warszawy i jest gotowy na turnusową przygodę… Turnus od samego początku organizuje open calle i nie chce tego zmieniać, dlatego podczas Warsaw Gallery Weekend wraz z Szabrem będzie szukać miłości i konkurencje zamieni w krakowsko-warszawskie półkolonie, a to wszystko dlatego, że chcą łączyć miasta, ludzi oraz kochają przyjęcia i rozmach. Na podstawie stworzonych przez osoby z grupy Szaber profili randkowo-artystycznych grupa Turnus podczas ogólnodostępnego open calla odnalazła drugie połówki dla każdej i każdego z nich. Pary, których prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy to: Paweł D Zięba i Adam Nehring Sebastian Mikoś i Klaudia Figura Michał Maliński i Weronika Guenther Wiktoria Kieniksman i Mikołaj Sobotka Olivia Rosa i Piotr Kowalski 

Plakat wystawy, autor: Michał Maliński 

reprodukcja

33. wanda

Ear Piece

Ksenia Gryckiewicz, Antonina Nowacka

28.09–28.10.2023

ul. Bracka 20B

Wystawa malarki Kseni Gryckiewicz oraz kompozytorki Antoniny Nowackiej to empiryczna wędrówka w głąb własnej osobowości, próba znalezienia balansu w sobie oraz w naturze, dążenie do sięgnięcia jak najgłębiej. Poszukiwanie własnego ja zatacza kręgi czasami a priori nadmiernie osadzone na powierzchni świadomości, a czasem zatapiające się w hipnotycznym stanie niemożliwości oceny rzeczywistości, wytwarzając wyobrażenia, przywołując doświadczenia, wspomnienia nieobecne po wybudzeniu.
Gryckiewicz zwielokrotnia swój wizerunek, zmienia perspektywy niczym kolejne kadry filmowe, wchodząc coraz głębiej z obiektywnego w subiektywne. Intuicyjnie szuka dwoistości, oparcia w drugiej osobie i więzi z nią, starając się w introspekcji ukonstytuować siebie z wielogłosu. Wydaje się, że postaci z obrazów starają się cofnąć do Lacanowskiego stade du miroir by na nowo przez autoidentyfikacje ze swoim wizerunkiem zacząć postrzegać się jako odrębną osobę. Wewnętrzny dialog raz prowadzi do samorozumienia, by innym razem wywołać uczucie spadania jak podczas przechodzenia z jawy do snu. Euforia ściera się z destrukcyjną niemożliwością podjęcia wyboru.
Nowacka realizując kompozycje dźwiękowe wykorzystuje naturalne przestrzenie z nietypowym potencjałem audialnym między innymi jaskinie, groty a także otwarte przestrzenie łąk. Wykorzystuje głos jako instrument oraz jego korelację ze stanami umysłowymi, zjawiskami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Natura współuczestniczy w działaniach artystki stając się kontekstem czy pretekstem do działań, niekiedy także jednym z bohaterów. Kompozytorka przekładając swoją metodologię z obszaru muzyki na działania wizualne, wchodząc z inne medium – fotografię, portretuje kwiaty szukając odbicia stanów emocjonalnych. W relacji między obserwatorem a obiektem obserwacji przygląda się i przegląda w naturze. Komponuje poprzez delikatność i ulotność barwnych form. Pozostaje skłonić się ku ziemi, nasłuchiwać, oddać się rezonującej naturze, w spokoju czekać na siebie. Doznać stanu równowagi – by usłyszeć własny głos. 

reprodukcja

34. WIZYTUJĄCA

Każdy jest u siebie / Everyone is at one’s place

Martyna Ścibior, Kinga Popiela, Michał Frydrych 

28.09–18.11.2023

Grzybowska 88 

Martyna Ścibior

Jej obrazy to rodzaj powrotu do źródeł, zapomnianych wiejskich obyczajów, gdzie fizyczne doświadczenie pracy może być jednocześnie przeżyciem estetycznym.

Artystka stosuje różnego rodzaju zestawy kresek, znaków, w różnych układach kolorystycznych i o różnej dynamice. Łączy je ze sobą, tak jak łączą się ludzie, kolory, emocje we wspólny korowód. Te pracochłonne obrazy oddają mozół pracy wiejskich kobiet nawykłych do codziennej krzątaniny. Świat wiejski, gdzie mieszka i pracuje artystka, przenika do jej sztuki wraz ze zwykłym dzianiem się, niemal rytualnym charakterem codziennych czynności. Obrazy artystki są sugestywną

reprezentacją jej naturalnego otoczenia.

Kinga Popiela

Kinga Popiela unika konwencji i ograniczeń realistycznego przedstawienia, tradycyjnych praktyk i materiałów malarskich. Kładzie nacisk na sam akt tworzenia i na formę artystyczną. Opracowała unikalny styl, w którym jej ciało jest w ciągłym akcie tworzenia. Próbuje zrozumieć przepływ energii, lub opracowaną przez Luigiego Parcysona koncepcję formatywności, gdzie akt twórczy ma ścisły związek z postawą twórczą. Jej prace są jak rejestracja i dokumentacja cielesnego kontaktu
z tworzonym obrazem, zapisem ciała, opowieścią o sobie samej. W ten sposób naturalne siły życia, niepokoje i lęki znajdują wspólne ekspresyjne ujście. Kinga Popiela na swój własny sposób kontynuuje sztukę gestu.

Michał Frydrych

Rozformowane kształty, zapełniające prace Frydrycha idą w stronę “mięsnego materializmu”, pojęcia, które Gilles Deleuze stosował do opisów obrazów Francisa Bacona. W tej cielistej psychodelii zawierają się wszystkie pojęcia, którymi artysta definiuje somatyczną materialność na obrazach – nagość, odrzucenie tradycji, nieprzefiltrowana przez kulturę erotyczność, nacechowana pewnym rodzajem napięcia, w której nie ma ona żadnych ograniczeń. Formy te artysta nazywa zbiorczym hasłem “ludzina”, która dla niego oznaczają formę rozproszonego, zbiorowego ciała, ludzkiej masy, z jednej strony napełnionej różnymi pragnieniami związanymi z posiadaniem ciała z drugiej znajdującej się w rygorze społecznym, włączanej w pewne ramy zachowań. Rezonują z tym koncepcje energii orgonalnej rozwinięte przez dysydenta psychoanalizy, Wilhelma Reicha. Elementy na obrazach zaczerpnięte są z zainteresowań artysty: eksploracji przestrzeni przyjemności zmysłowych, okultyzmu i technik medytacyjnych. Płótna dopełniają tytuły traktowane jako niewidzialny kolor budujące obrazy, w podobny sposób jak w praktyce malarskiej Jurrego Zielińskiego obrazy były resematyzowane przez tytuł. 

reprodukcja

35. WSCHÓD

Tkanka łączna

Karolina Bielawska 

28.09–11.11.2023

Bracka 20b

Karolina Bielawska stale przekształca i rozbudowuje figury, które wykorzystuje w swoich pracach. W najnowszej solowej wystawie autonomiczne obrazy artystki połączą się w większe układy, podobnie jak litery łączą się w słowa, a pojedyncze znaki w kod. Pojawienie się zalążków tego osobliwego języka może świadczyć o potrzebie nawiązania kontaktu. Zamiary istoty, wyłaniającej się z malarskiego zbioru, nie są jednak znane. Wiadomo tylko, że jest ona świadoma i chce się z nami porozumieć. Kuratorka: Ewa Borysiewicz

reprodukcja

Remont / Makeover

Paweł Śliwiński 

28.09–01.10.2023

Clay.Warsaw

Wenantego Burdzińskiego 5

Wystawa Remont będzie prezentacją najnowszych obrazów artysty Pawła Śliwińskiego, w dialogu z wybranymi archiwalnymi pracami z kolekcji Tomasza Pasieka. Paweł Śliwiński (ur. 1984) – polski artysta plastyk, malarz. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2004-2009). Tworzy obrazy, rysunki oraz rzeźby. Jego prace znajdują się w kolekcjach ING Polish Art Foundation, Zabludowicz Collection in London, Muzeum Narodowego w Gdańsku. 

reprodukcja

36. VOLOSHYN 

Optical Prostheses

Danylo Halkin 

28.09–4.10.2023

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1/3 

Voloshyn Gallery prezentuje indywidualną wystawę Danylo Halkina. Główną osią ekspozycji są prace z nowej serii Optical Protheses (2022–2023), której kolejną odsłonę stworzy specjalnie na Warsaw Gallery Weekend 2023.

W serii zatytułowanej Optical Prostheses Danylo Halkin kontynuuje eksplorację sowieckiego wzornictwa dekoracyjnego. Tym razem skupia się na witrażach szpitali, urzędów poborowych i remiz strażackich, tworząc spójną wypowiedź artystyczną osadzoną w wojennym kontekście. Obrazy przedstawiają okna rzeczywistych budynków znajdujących się w regionie Dniepropietrowska, przydymione witraże na tle zadymionego nieba w następstwie kolejnego rosyjskiego ataku. Wszystkie okna są albo uszkodzone w wyniku uderzeń rakietowych, albo roztrzaskane i rozbite w wyniku demontażu w ramach trwającej w Ukrainie dekomunizacji. Artysta dołącza do płócien odłamki witraży, nadając im w ten sposób nowe znaczenie, wraz ze statusem dzieła sztuki, którego nigdy wcześniej nie miały. Powstałe prace oddają ducha współczesności, jednocześnie pozwalając widzowi zajrzeć w atmosferę oryginalnego otoczenia ozdobnych okien.

reprodukcja

37. THE NAKED ROOM 

Anna Zvyagintseva

Anna Zvyagintseva

28.09-01.10.2023

Marszałkowska 34/50

Złożona praktyka Anny Zwiagincewej koncentruje się na takich tematach jak doświadczenie(a) cielesne, kruchość, kobiecość, praca i tożsamość. Bazując na swoich intymnych refleksjach i obserwacjach, nieustannie dopracowuje swoją metodę i zanurza się w nowych tematach i sposobach ich materializacji. Metodę jej pracy twórczej można luźno opisać jako ciągłe poszukiwanie formy dla subtelnych i niewidzialnych rzeczy i uczuć za pomocą środków artystycznych. Jednak w przypadku praktyki Anny „niewidzialne” nie oznacza tego co „nieznaczące”. Co więcej, jej prace na papierze, obrazy, rzeźby o różnych materiałach, kształtach i skali, jej filmy, fotografia i prace tekstylne ujawniają z równą mocą, piękno przyziemności w całej jej różnorodności, poprzez zwrócenie uwagi na kwestie dyskretne, niepozorne, peryferyjne.

Praktyka rysowania od dawna pozostaje konceptualnym rdzeniem twórczości Anny. Wiele z jej prac, w tym trójwymiarowe obiekty, powstało z refleksji nad istotą linii: albo wytworzonej ręką i wolą artysty, albo zaobserwowanej w świecie zewnętrznym. Charakter rysunków Anny jest sprzeczny ze stereotypami dotyczącymi akademickiego mistrzostwa, postrzeganego jako standard „jakości”, zwłaszcza w środowisku Kijowskiej Akademii Sztuki, gdzie Anna przeszła pierwsze profesjonalne szkolenie. Zamiast tego, jej szkice pokazują prawdziwe zainteresowanie artystki do dokumentowania epizodów, bliskich codziennemu życiu, które jest wypełnione znaczeniem świata bohaterek. Takie podejście pokazuje inny aspekt niewidzialnej pracy – aspekt pracy artysty, którego nie można zmierzyć w jasnych miarach społeczno-ekonomicznych, ale odgrywa on ważną rolę jako wrażliwy wskaźnik procesów społecznych.

W swoich najnowszych pracach, stworzonych po rosyjskiej inwazji, Zvyagintsewa nadal pracowała z celowo kruchymi i nieuchwytnymi formami i obrazami. Jednak jej wypowiedzi stały się znacznie bardziej stanowcze, bezlitosne i wyraźne, jeśli chodzi o komentowanie trwającej wojny i przemocy w jej ojczyźnie.

Podczas Warsaw Gallery Weekend The Naked Room prezentuje wybór prac Anny w różnych mediach z ostatnich 8 lat, które ujawniają złożoność i integralność jej praktyki.

reprodukcja

38. LETO x GUNIA NOWIK GALLERY x POLANA INSTITUTE

BEL(L)A

Hannah Sophie Dunkelberg, Kaja Gadomska, Magdalena Karpińska, Marta Nadolle, Paulina Włostowska

28.09-21.10.2023

Hotel Warszawa

9 Plac Powstańców Warszawy

Wystawa zbiorowa towarzysząca tegorocznej edycji Warsaw Gallery Weekend, zorganizowana we współpracy trzech galerii Gunia Nowik Gallery, LETO, Polana Institute, w gościnnych przestrzeniach Hotelu Warszawa.

reprodukcja

WIĘCEJ