Od 5 stycznia w Hiszpanii obowiązuje zwierzęta uznaje się za istoty żywe obdarzone wrażliwością. ​Od tej pory mają być uwzględniane podczas postępowań rozwodowych, spadkowych, a także opieki nad dziećmi.

Nowelizacja zmieniła przepisy hiszpańskiego kodeksu cywilnego, postępowania cywilnego oraz ustawy o hipotece. Nie będą już dłużej traktowane jak rzeczy, o których ludzie mogą decydować z pełną dowolnością. W przypadku rozwodu  sąd uwzględni udział małżonków w kosztach utrzymania i opieki nad zwierzęciem, podział czasu spędzanego z nim, a także zadecyduje o jego losie w przypadku braku porozumienia między małżonkami, kierując się dobrem zwierzęcia. Co najważniejsze właściciele będą zobowiązani do zapewnienia im dobrostanu „zgodnie z charakterystyką gatunku”. Zwierzęta będą mogły być uwzględniane w testamentach. Jeśli ich właściciel tego nie dokona, to zostaną przekazane spadkobiercom. W sytuacji gdy nie będzie to możliwe, opiekę nad nimi przejmie organ administracji do czasu aż spadkobiercy nie zostaną ustaleni lub sąd nie zdecyduje o miejscu pobytu zwierzęcia. Jeśli ci odmówią opieki, organ będzie zobowiązany do znalezienia im nowego domu. Zmiany w postępowaniu cywilnym ukróciły też możliwość zajęcia zwierzęcia ze względu na długi właściciela.

Niedawno wprowadzone w życie zmiany są spójne z deklaracjami polityków i polityczek. Ione Belarra z lewiowej partii Podemos zapowiedziała, że psy oraz koty żyjące na terenie Hiszpanii będą miały od 2022 roku własne dowody osobiste. Innowacyjne regulacje pomogą w szybszym ustaleniu tożsamości porzuconych zwierząt. Zapowiadają również kolejne zmiany, które mają dotyczyć m.in. zakazu wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach, sprzedaży zwierząt domowych w sklepach, czy zabijania zwierząt bez uzasadnionej przyczyny. Partia dąży też do wprowadzenia surowszych kar za znęcanie się nad zwierzętami do kodeksu karnego.

Jaki status prawny mają zwierzęta w Polsce? Zgodnie z treścią art. 1 polskiej ustawy o ochronie zwierząt – zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę oraz opiekę. Za zwierzę domowe uznaje się takie, które przebywa wraz z człowiekiem w jego miejscu zamieszkania i jest przez niego utrzymywane w charakterze towarzysza.

WIĘCEJ