To oczywiście inicjatywa Up to Date. Aleja powstanie w okolicy miejsca, w którym był organizowany m.in. cykl Ambient Park.

Ciężko zakwestionować wpływ na kulturalny krajobraz Białegostoku, który jest udziałem festiwalu Up to Date oraz wszystkich jego inicjatyw. Oprócz działań stricte muzycznych dużym echem, nie tylko w Polsce, odbijały się w ostatnich latach m.in. akcja Wyślij pocztówkę do Babci czy animacja lokalnych ogródków działkowych.

Teraz Up to Date pozostawi w swojej małej ojczyźnie coś na zawsze. Rada Miasta Białegostoku na dzisiejszej sesji przegłosowała projekt nadania jednej z bezimiennych dotychczas alejek w Parku Konstytucji 3 Maja nazwy Alei Ambientowej. To oczywiste nawiązanie do jednego z najbardziej hołubionych przez ekipę UtD gatunków muzycznych. Przez wiele lat organizowała ona m.in. cykl Ambient Park, który odbywał się na terenie Parku Planty, zaledwie kilkaset metrów od nowej alei. W ramach wydarzenia do Białegostoku zawitali najważniejsi twórcy gatunku m.in. William Basinski, Robert Henke i bvdub. Duchowym krewnym tych koncertów jest Centralny Salon Ambientu.

Kilka dni temu organizatorzy Up to Date złożyli na biurko Wiceprezydenta Białegostoku Rafała Rudnickiego wniosek o nazwanie jednej z alejek na cześć tego amorficznego nurtu muzycznego. Swój pomysł argumentowali dalszą promocją miasta w kraju i na świecie. Dzisiaj uchwała została przyjęta przez Radę Miasta – „za” było 26 radnych, dwójka nie zagłosowała, nikt nie był przeciw. Skan omawianego wniosku znajdziecie poniżej.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że na tym samym posiedzeniu radni swoimi głosami odebrali, zmarłemu kilka dni temu, kard. Henrykowi Gulbinowiczowi tytuł honorowego obywatela Białegostoku.

WIĘCEJ