Akcja, która rozbija stereotypy w najlepszy z możliwych sposobów.

Jak co roku, w ostatnią niedzielę września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Głuchych. Jesteśmy również w trakcie Tygodnia Głuchych. Z tej okazji Polski Związek Głuchych zorganizował naprawdę dobrą akcję społeczną, która rozprawia się ze stereotypami o tym, że takie osoby nie mogą czerpać przyjemności z muzyki. Przy okazji akcji powstał Unmute – zespół złożony z głuchych osób. Efektem jego pracy jest utwór „Głośniej niż decybele”, z muzyką skomponowaną przez Michała FOX-a Króla. 

Osoby niesłyszące przede wszystkim czują muzykę poprzez drgania, wibracje, zwiększone basy. Czują ja całym swoim ciałem. Głusi tańczą, śpiewają muzykę w języku migowym i tym samym słuchają jej – mówi Krzysztof Kotyniewicz, Prezes Polskiego Związku Głuchych. Akcja, na czele której stoi zespół Unmute, ma na celu zrobienia miejsca dla osób głuchych w popkulturze, w tym w branży muzycznej. Z reprezentacją jest pod tym względem naprawdę słabo, zatem nie dziwią krzywdzące stereotypy – jedna jaskółka w postaci Sound Of Metal wiosny. Tymczasem członkowie i członkinie zespołu Unmute podkreślają, że czują muzykę, tańczą do niej i tworzą ją swobodnie. Płaszczyzna twórczości to jedno, ale dostępność informacji w przestrzeni publicznej to kolejny cel akcji. Mimo tego, że osoby głuche uczestniczą normalnie w życiu społecznym, informacji w języku migowym jest naprawdę niewiele. Jeśli chcemy iść do przodu jako społeczeństwo, musimy znosić wszystkie bariery i ograniczenia, a nasza kultura – popularna i każda inna – powinna się kształtować według zasad inkluzywności.  

Więcej informacji o UNMUTE znajdziecie na stronie internetowej, InstagramieTokToku.

WIĘCEJ