Bliższe spojrzenie na przeżycia osób uchodźczych

UATLAS to multimedialny projekt złożony z rozmów i fotografii osób dotkniętych kryzysem uchodźczym spowodowanym rosyjską agresją na Ukrainę. Artystki, artyści i osoby redaktorskie stworzyły to obszerne archiwum zbierając historię migrantów w Lwowie, na przejściach granicznych i w Warszawie. Osoby tworzące wystawę to zespół polsko-ukraiński składający się z Karoliny Gembary, Miki Neczyporenko, Ołeny Tkaczenko, Agnieszki Rodowicz, Rafała Milacha, Jewhena Stepanec i Eleny Subacz.

Ania (20 lat) z Kijowa fot. Evgeniy Stepanets
Katia (29 lat) z Dniepra fot. Evgeniy Stepanets

Według danych podanych na stronie tego niezwykłego projektu, od początku wojny do Polski przybyło z Ukrainy ponad 5,22 mln osób. Ruch migracyjny nie jest jednak jednostronny – od momentu wyswobodzenia niektórych z tymczasowo okupowanych terytoriów do Ukrainy wróciło ponad 3 mln uchodźców wojennych. UATLAS pokazuje twarze osób, które doświadczyły uchodźctwa w obliczu rosyjskich ataków i wyłania ich personalne opowieści tworząc wyjątkowy zapis tego kryzysu.

Tetiana (56 lat) z Charkowa fot. Olena Subach
Switłana (34 lata), Rusłan (39 lat) z Mariupola. fot. Olena Subach

Wernisaż wystawy odbędzie się w Społecznym Centrum Fotografii na ulicy Chłodnej 20 w Warszawie. Podczas wydarzenia będzie można zakupić publikację UATLAS. W obliczu problemów z prądem i ogrzewaniem w Ukrainie, przekazane darowizny zostaną przeznaczone na zakup generatora.

Mariana Tarkot (19 lat) i jej córka Anhelina (2 lata) na przejściu granicznym w Medyce. fot. Rafał Milach
Ksenya Hapbarova (18 lat), Przemyśl. fot. Rafał Milich
WIĘCEJ