Od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy wobec Kobiet ) do 10 grudnia ( Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka) na całym świecie realizowana jest kampania pod tytułem 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Świat bez przemocy jest możliwy, ale potrzebne jest do tego wspólne działanie. W 2021 przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Tegoroczna kampania koncentruje się na kwestii kobietobójstwa lub zabójstwa związanego z płcią kobiet. W Polsce działania w tym obszarze podejmuje m.in. Centrum Praw Kobiet.

Zabójstwa kobiet w związkach i rodzinach często nie są przypadkowe. Poprzedzają je lata stosowania przemocy, a nierzadko wręcz tortur, którym poddawane są kobiety. Często wie o niej nie tylko rodzina, znajomi i sąsiedzi, ale także instytucje i służby, które powinny stać na straży praw kobiet doświadczających przemocy. Mimo to, kobiety tracą życie. Kilkaset kobiet rocznie (CPK szacuje, że nawet 500) ginie w Polsce w związku z przemocą domową: są zabijane, tracą życie w wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym, popełniają samobójstwa.

Kobietobójstwo to w Polsce wciąż słabo zbadany temat. Dlatego Centrum Praw Kobiet prowadzi zbiórkę na uruchomienie nowego projektu: Obserwatorium ds. Kobietobójstwa. Ten nowatorski projekt pozwoli zdiagnozować skalę zjawiska w Polsce oraz zapewni wsparcie rodzinom zamordowanych kobiet w dochodzeniu sprawiedliwości.

Istnieje wiele sposobów włączenia się w kampanię 16 Dni. Jako jednostka możesz włączyć w działania organizacji studenckiej, lokalnej, krajowej czy międzynarodowej i wspomagać organizowanie kampanii 16 dni lub też działać na własną rękę. Jeśli jesteś członkinią lub członkiem organizacji czy instytucji możesz zaznajomić współpracowników_ce z celami kampanii i zachęcać ich do udziału i wsparcia. Możesz uczestniczyć w kampanii:

  • upowszechniając w swojej społeczności informacje o przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju zdarzeń, ulotki, plakat, spotkania, wykłady;
  • organizując trybunał, panel, warsztat, festiwal filmowy itp., koncentrujący się na problemach związanych z przemocą wobec kobiet;
  • przekazując wyrazy poparcia i solidarności osobom i organizacjom uczestniczącym w kampanii 16 dni.

Fundacja Autonomia domaga się realizacji przez państwo polskie konstytucyjnych praw szczególnie istotnych z punktu widzenia ochrony przed przemocą ze względu na płeć: ochrony bezpieczeństwa (art.5),  poszanowania godności osobistej (art.30), zasady równości i zakazu dyskryminacji (art.32), zasady równości kobiet i mężczyzn (art.33), czy zakazu tortur lub nieludzkiego i poniżającego traktowania (art.40). Jednocześnie prowadzi kampanię informacyjną i edukacyjną, tak by jak najwięcej organizacji, instytucji, grup i osób mogło niezależnie od władz prowadzić działania, których celem jest eliminacja przemocy ze względu na płeć.

Fundacja Autonomia organizuje warsztaty, konferencje i spotkania online i offline. Szczegółowy program znajdziecie tutaj.

Ruszyła również linia pomocowa SEXEDpl. 720 720 020 to anonimowy numer telefonu dla osób uwikłanych w przemoc w intymnej relacji. Oznacza to, że mogą kontaktować się z nami osoby doznające przemocy, stosujące przemoc oraz świadkowie przemocy. Linia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00. Można z niej skorzystać dzwoniąc pod numer 720 720 020 lub za pośrednictwem live czatu dostępnego na sexed.pl Start Linii Pomocy rozpoczął się kampanią trzech filmów, które prezentują trzy różne formy przemocy w intymnych relacjach.

WIĘCEJ