Artystka skorzystała ze swojego pióra by uczcić święto najbardziej znanej aktywistki klimatycznej na świecie.

Patti Smith, czołowa poetka punkowego pokolenia, jest bardzo aktywna na social mediach. Jej konto na Instagramie to skarbnica wspomnień i przemyśleń ilustrowana archiwalnymi zdjęciami. Autorka książek i kilkudziesięciu tomów poezji wykorzystała chwilę weny by napisać wiersz dla Grety Thunberg.

3 stycznia szwedzka aktywistka skończyła 17 lat. Pod koniec zeszłego roku Greta została mianowana przez magazyn TIME człowiekiem roku 2019. Post Patti Smith znajdziecie tutaj.

Poniżej zamieszczamy oryginał oraz tłumaczenie wykonane przez Google Translate.

This is
Greta Thunberg, turning
seventeen today, asking
for no accolade, no gifts,
save we not be neutral.
The Earth knows its kind,
just as all deities, just as
animals and the healing
spring. Happy birthday
to Greta, who stood today,
as every Friday, refusing
to be neutral.

To jest
Greta Thunberg, obracając się
siedemnaście dzisiaj, pytam
bez uznania, bez prezentów,
ocalmy, nie jesteśmy neutralni.
Ziemia zna swój rodzaj,
tak jak wszystkie bóstwa, tak jak
zwierzęta i uzdrowienie
wiosna. Wszystkiego najlepszego
do Grety, która stała dziś,
jak w każdy piątek odmawia
być neutralnym.

Mimo kilkudniowego spóźnienia dołączamy się do życzeń.

WIĘCEJ