Sąsiad_ka wyrzuca śmieci do lasu? Teraz szybko możesz ich zgłosić do Inspekcji Ochrony Środowiska.

Najnowsza aktualizacja aplikacji mObywatel otrzymała w ostatnich dniach aktualizację, dzięki której można poinformować służby o niekorzystnym dla środowiska zdarzeniu. Wystarczy wejść w zieloną ikonkę z logo Inspekcji Ochrony Środowiska i opisem naruszenia środowiskowe, a pokaże nam się okno z informacją, w jaki sposób można zgłosić incydent, na dole strony pojawia się przycisk „zgłoś naruszenie”. Jest szcześć kategorii zgłoszenia:

  • Nielegalne przetwarzanie/odzysk/unieszkodliwianie/zakopywanie odpadów
  • Nielegalny transport odpadów,
  • Nielegalne przywiezienie odpadów z zagranicy
  • Zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancjami
  • Inna

Zgłoszenie można opatrzeć fotografią obrazującą problem i oznaczyć lokalizację zanieczyszczenia ze szczegółowym opisem i zdjęcia. Jest również możliwość przesłania zgłoszenia z zachowaniem poufności. Podobno Inspekcja Ochrony Środowiska otrzymała już kilka tysięcy zgłoszeń. Niby snitches get stiches, ale w sumie w dobrym celu…

WIĘCEJ