Festiwal Muzem Sztuki Nowoczesnej zajmie się przyszłościowymi kwestiami, m.in. napięciami między własnością a prywatnością, zagadnieniem gościnności w dobie pandemii, czy rolą sztuki w budowaniu wspólnoty.

12. edycja stołecznego festiwalu przenosi ciężar rozmowy z architektury i planowania przestrzennego na inne czynniki, które wpływają na jakość życia w mieście: relacje międzywspólnotowe i samo budowanie tychże, dialog społeczny, czy los danych cyfrowych mieszkańców miasta. Warszawa w budowie patrzy w przyszłość wyjątkowo mocno, bo pandemia boleśnie zweryfikowała czy wręcz rozebrała wiele sposobów myślenia o funcjonowaniu miasta, a przede wszystkim relacji między jego mieszkańcami i mieszkankami. Co-housing, los seniorów, kluby spotkań dla mieszkańców i mieszkanek stołecznych osiedli – to tylko część fascynującego programu wydarzenia.

Pandemia gwałtowanie zmieniła świat, pozbawiła nas złudzenia, że możemy przewidzieć najbliższą przyszłość. A powrót do starego porządku wydaje się tym razem niemożliwy. Jednym z kluczowych wyzwań, stojących także przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – szczególnie w kontekście budowanej właśnie siedziby na placu Defilad jest potrzeba zdefiniowania na nowo misji instytucji kultury i sztuki – deklarują organizatorzy i organizatorki. Festiwal będzie odbywał się zarówno w przestrzeni materialnej, jak i w internecie. Potrwa aż do 17 stycznia 2021 i składał się będzie z szeregu wystaw, rozmów i warsztatów: hasłem przewodnim jest COŚ WSPÓLNEGO.

W ramach Warszawy w budowie zobaczymy m.in. eksperymentalną architekturę Marty Krześlak i Zuzy Golińskiej,  a stałej ekspozycji w Muzeum nad Wisłą towarzyszyć będzie cykl debat, warsztatów, oprowadzań oraz dyskusji.

Więcej informacji znajdziecie pod tym adresem.

Otwarcie wystawy festiwalowej „Coś wspólnego” odbędzie się 2 października 2020 r. w Muzeum nad Wisłą, Wybrzeże Kościuszkowskie 22, Warszawa.

WIĘCEJ