Henryk Streng / Marek Włodarski to postać o niezwykle ciekawej biografii. Jego sztuka mówi jednak jeszcze więcej.

Tak jest, wracamy do muzeów. Pandemiczne obostrzenia powoli są zdejmowane, a kultura zaczyna wychodzić z internetu i powracać do przestrzeni, w których mieszkała na co dzień. Jedną z pierwszych ekspozycji, które otworzą się fizycznie będzie wystawa prac Henryka Strenga / Marka Włodarskiego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Polski, używający w ciągu swojej kariery dwóch zestawów personaliów, malarz przyszedł na świat w 1898 roku we Lwowie (większość publikacji podaje błędną datę jego narodzin, czyli 1903 r.). Artysta żydowskiego pochodzenia przeżył Holocaust, studiował w Paryżu i mieszkał w Warszawie i Lwowie. I to właśnie energia tego ostatnia miasta najmocniej objawia się w jego pracach.

Henryk Streng / Marek Włodarski - "Pan z gramofonem"

W Paryżu studiował pod okiem Fernanda Légera, we Lwowie przyjaźnił się z Deborą Vogel i Brunonem Schulzem. Na przełomie lat 20. i 30. pałał się malarstwem surrealistycznym. Uciekając przez okupacją trafił do Warszawy, tam został aresztowany i trafił do obozu Stutthof. Po wojnie stał się oficjalnie Markiem Włodarskim i tworzył polską nowoczesność, został też profesorem na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego sztuki w tym okresie nie da się zakwalifikować jako modernizmu lub socrealizmu. Kurator wystawy, Piotr Słodkowi, proponuje by posługiwać się tu kategorią płynnego socmodernizmu: – Biografia i sztuka Strenga / Włodarskiego będzie dla odwiedzających punktem wyjścia do śledzenia skomplikowanych relacji między sztuką, tożsamością i wojną.

Wystawa w MSN nie jest zwykłą retrospektywą. W centrum jej zainteresowań jest m.in. polsko-żydowska tożsamość oraz sam Lwów – miasto, które dla twórczości artysty było najważniejsze. – Dla Strenga / Włodarskiego największą inspiracją był Lwów, jego przedmieścia, zwykli mieszkańcy. Na wystawie zobaczymy np. fotografie ulic i filmy z epoki, posłuchamy też lwowskich piosenek. To ich echo będziemy śledzić w pracach Strenga – wyjaśnia Słodkowski.

Henryk Streng / Marek Włodarski - "Budowa radiostacji"
Henryk Streng / Marek Włodarski - "Ulica"

Pełną biografię malarza będzie można poznać na samej wystawie Henryk Streng / Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski. Ekspozycja będzie opisana w trzech językach: polskim, angielskim oraz ukraińskim. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (Wybrzeże Kościuszkowskie 22) będzie ją można zobaczyć od 5 lutego do 9 maja. Od 30 maja do 1 sierpnia będzie z kolei dostępna do oglądania w Ukrainie w Muzeum Narodowym w Lwowie. W wypadku ponownego zaostrzenia obostrzeń pandemicznych, ekspozycja będzie także do obejrzenia on-line. Wystawie będzie też towarzyszyć inne wydarzenia – o nich i samej ekspozycji więcej przeczytacie na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

 

Wystawa „Henryk Streng / Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski”
5 lutego – 9 maja 2021

Wybrzeże Kościuszkowskie 22, Warszawa
kurator: Piotr Słodkowski

Henryk Streng / Marek Włodarski - "Lejący wino"
WIĘCEJ