Kondory kalifornijskie to największe ptaki występujące w Ameryce Północnej. W latach 80. były zagrożone wyginięciem, na wolności żyły tylko 22 ptaki, obecnie jest ich około 500. Badania pokazują, że w 2001 i 2009 roku wykluły się samce z niezapłodnionych jaj. Ptaki są spokrewnione ze swoimi matkami, ale według badań nie mają genetycznych ojców.

U ptaków parentogeneza (dzieworództwo) występuje, gdy samice nie mają kontaktu z samcami. Jednak w przypadku kondorów kalifornijskich obie samice miały pisklęta z partnerami, według badaczy to pierwszy taki przypadek. Niestety, oba ptaszki zmarły – jedno w wieku dwóch lat w 2003 roku, a drugie w 2017 roku, kiedy miało siedem lat. Niemniej jednak, to prawdziwie wyjątkowe odkrycie daje nadzieję na odbudowanie populacji kondorów.

WIĘCEJ