Zespół dwa lata temu zainicjował prace nad badaniem, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Manchesterze. Po publikacji muzycy wzywają do przygotowania rządowej strategii, która ograniczyłaby szkodliwy wpływ branży koncertowej na klimat.

Zespół Massive Attack od kilku lat należy do grupy artystów najbardziej zaangażowanych w przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, a przede wszystkim – w ograniczenie negatywnego wpływu branży muzycznej, poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, towarzyszącej koncertom i festiwalom. Robert Del Naja, lider zespołu, znany jako 3D, po raz kolejny wezwał dziś brytyjski rząd do podjęcia skoordynowanych działań, by branża muzyczna przyczyniła się do osiągnięcia celów zakładanych przez porozumienie paryskie. 

Jego wypowiedź nawiązywała do nowego raportu “Super-Low Carbon Live Music”, przygotowanego z inicjatywy zespołu naukowców z University of Manchester i rekomendującego m.in zmniejszenie do zera emisji dwutlenku węgla z hal koncertowych, czy podróży naziemnych artystów i publiczności do 2035 roku, a także ograniczenie ilości przewożonego sprzętu, oraz rezygnację z prywatnych samolotów. Prace nad raportem trwały dwa lata, a członkowie Massive Attack od dawna sięgają po rekomendowane środki. To jednak za mało. Del Naja przypomniał, że branża występów na żywo – zwłaszcza po Brexicie – stanowi istotny, generujący prawie 5 miliardów funtów przychodów rocznie sektor brytyjskiej gospodarki, jednak władze nie wydają się zainteresowane poprawieniem jego sytuacji pod względem ekologicznym. 

Apel 3D wydaje się wołaniem na pustyni. W tym tygodniu miną 32 lata od publikacji w “New Yorkerze” tekstu Billa McKibbena “The End of Nature” – pierwszego dużego artykułu poświęconego zmianom klimatycznym i globalnemu ociepleniu w prasie głównego nurtu. Jego lektura dziś robi wrażenie, bo pozwala zrozumieć, jak wcześnie naukowcy alarmowali na temat zagrożenia, którego skutki odczuwamy dziś wszyscy – i jak mało zrobiono dla jego zapobiegnięcia. Kolejne ważne inicjatywy, jak dzisiejszy raport czy działania organizacji Music Declares Emergency, zrzeszającej artystów i wytwórnie z całego świata i nawołującej do poprawy sytuacji, to krok w dobrym kierunku. Jednak mimo usuwania plastikowych słomek ze strefy gastro branża, która bardzo ucierpiała na skutek pandemii, nadal dość powoli reaguje na wyzwania klimatyczne, również pod tym względem będąc lekceważona przez rządy na całym świecie.

 

WIĘCEJ