Badanie organizacji pokazuje, że w naszym kraju rośnie świadomość dotycząca przemocy seksualnej.

Amnesty International udostępniło bardzo ciekawe wyniki badania przeprowadzonego w tym roku. Pod tym adresem znajdziecie całość, a jakie są najciekawsze wnioski? Świetnie wypada satysfakcja seksualna: 3 na 4 spośród przebadanych osób jest zadowolonych ze swojego życia seksualnego. 80,3% jasno stwierdziło, że seks jest przyjemny, gdy osoby, które go uprawiają traktują się wzajemnie z szacunkiem i nie przekraczają swoich granic, a dla 73% jest jasne, że należy pytać o zgodę na seks. Najważniejszy wynik znajdziemy jednak w pytaniu o zmiany prawne dotyczące braku zgody na seks jako czynnika przesądzającego o tym, że doszło do zgwałcenia. Popiera je ponad 70% osób biorących udział w badaniu. O nieadekwatności obowiązującego prawa mówią od dawna organizacje pozarządowe i międzynarodowe instytucje, na to zagadnienie poświęciliśmy także sporą część naszej rozmowy z aktywistką Mają Staśko. Obecnie zgwałcenie jest definiowane jako doprowadzenie do seksu za pomocą przemocy, podstępu lub groźby. Jak wynika z badań, społeczeństwo chce zmiany przepisów i dostosowania ich do cywilizowanych standardów. Podobnie jest z edukacją seksualną: 78,6% badanych osób wyraziło jej potrzebę w szkołach. Nie musimy dodawać, że zarówno w kwestii zmiany prawa dotyczącego zgwałcenia, jak i edukacji seksualnej, rządząca krajem prawica pozostaje głucha, czy wręcz wroga wobec społecznych oczekiwań.

Wyniki badań komentuje dla nas Miko Czerwiński, koordynator ds. Równego Traktowania Amnesty International: widzimy, że polskie społeczeństwo wprost mówi, że seks bez zgody to gwałt i że prawo karne powinno uwzględniać takie zrozumienie zgwałcienia. Potwierdza to także ponad 50 tysięcy osób, które podpisały naszą petycję do Ministra Sprawiedliwości z wezwaniem by definicja gwałtu w polskim prawie była oparta na braku zgody na seks. Organizacje pozarządowe czy instytucje międzynarodowe także cały czas rekomendują, by w Polsce jak i w wielu krajach europejskich nastąpiła taka zmiana. Mamy więc nadzięję, że polski rząd wprowadzi te rekomendacje jak najszybciej, by osoby doświadczające przemocy seksualnej mogły liczyć na sprawiedliwość.

Petycję w tej sprawie możecie podpisać TUTAJ.

WIĘCEJ