Chill: 18
Chill
ARTYKUŁY: 18

Wiesz, co ćpiesz: U stóp szamana spać; byle nie ja, byle nie z nim